محله هلیله من نوجوانی متولد 1375-9-11درشهربوشهرمحله ی هلیله هستم http://helyleh.mihanblog.com 2018-12-09T04:38:24+01:00 text/html 2013-08-24T10:55:54+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی زمانه http://helyleh.mihanblog.com/post/33 <font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم<br><br><br>روزی روزگاری در یکی از خاندان های نامی که پدرشان دارای &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;یک سوم زمین های آن محل بود </font><span style="font-size: large;">وکدخدای ان محل هم بود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">و بعد کدخدایی به فرزند او رسید.خلاصه این فرزند طی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">مشکلاتی&nbsp;</span><span style="font-size: large;">باپسربرادر خود درگیر شد. در حین دگیری یکی</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">از فرزندان او به طرفداری پدر برخواست پدر</span><span style="font-size: large;">درگیری را</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">به پایان رساند&nbsp;</span><span style="font-size: large;">وبا فرزندی که به طرفداری او امده دعوا</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">کرد وگفت چرا پسر عمویت را رها کردی هیچوقت پسر&nbsp;</span></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">عمویت را رها نکن حتی بخاطر من. سال ها گذشت هنوز</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">این پیمان باقی مانده بود تا یکی از</font><span style="font-size: large;">بظاهر اقوام بین آن ها&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">فاصله ی زیادی انداخت. درحدی که وقتی هم دیگر را</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">می دیدند با هم&nbsp;</span><font size="4">سلام نمی کردن. <br><br><br><br>در پایان کلام فتنه هیچ وقت پابرجا نمی ماند <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خـــــــــــــــــــــــــداحــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــظ<br></font> </div> text/html 2013-07-05T20:51:53+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی وا پیچــــــــــه http://helyleh.mihanblog.com/post/32 <p><font size="4">&nbsp;&nbsp; بسم الله الرحمِّن الرّحیم<br></font></p><p> <font size="4">هر شب تا دیر موقعه بیدار ریم. بعد که می خوابیم صبح برای نماز با هزار فوش و دعوا بیدار &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p><font size="4">می شیم نمازه را بگفته ی خودمان{دولا سلا}می خوانیم وبعد خودمون را می اندازیم رو</font><font size="4">تخت.</font></p><p><font size="4">یکی از این صبح ها که در خواب ودر دنیای دیگر داشتم می گشتم یک لحظه صدایی را حس<br></font></p><p><font size="4">کردم وبیدار شدم دیدم همجا تاریکه وهیچ نقطه ی نورانی پیدا نیست و پیش خودم گفتم </font></p><p><font size="4">رفتم تو جهنم و نهی ومنکر دارن صدام</font><font size="4"> می زنندو فقط چند لحظه ای نفس نفس می زدم</font></p><p><font size="4">وخیلی </font><font size="4">خیلی ترسیده بودم &nbsp;بعد فهمیدم تا مادرم داره صدام می زنه یکم خیالم راحتر شد<br></font></p><p><font size="4">بعد یه فکر دیگه رفت تو ذهنم گفتم کور شدم که هیچ چیز رانمی بینم و بلند گفتم&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">چشده که مادرم گفت چته؟ گفتم چرا همجا تاریکــــــــــــهِ! گفت برق رفتــــــــــــــه</font><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">گفتم واپـــــــــــیچــــــــه ادارش. و رفتم بدون هیچ فکری با خیال راحت نمازم را خواندم .<br></font></p><p><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خــــــــــــدا حـــــــــــــاحــــــفــــــــــظ<br></font></p> text/html 2012-06-13T21:40:44+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی گنج در هلیله http://helyleh.mihanblog.com/post/31 <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بسم الله الرحمن الرحیم</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این قصه داستان بسیار جالب و واقعی است که در دوران کودکی ازمرحوم <span style="color:#00B050">حاج سید جعفر</span> <span style="color:#00B050">موسوی</span> که امده بود سر زمین کشاورزی شنیده ام.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>به گفته ایشان:گذشته ها درنزدیکی قلعه ی گرگی یک سنگ بسیار بزرگ بوده که وقتی به آن دست می زدند تکان می خورده وصدای بسیار عجیبی در ان در می امد مردم نمی دانستند این چیه؟ دیگه برای مردم عادی شده بود.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تا اینکه انگلیسی ها به ایران حمله کردند مردم این چیز عجیب را به انگلیسی ها گفتندآن ها امدند یک زنجیر بزرگ از کشتی تا سنگ اوردند وبه سنگ بستند ان هاسنگ را کشیدند و دور کردند زیر آن سنگ یک صندوق گنج بود وانگلیسی ها ان گنج را بردند وپشت سر خودهم نگاه نکردند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2012-05-07T22:36:37+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی دور شدن از هلیله http://helyleh.mihanblog.com/post/30 <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خیلی ها می گویند از هلیله بریم تا راحت بشیم اما این حرف طولی نمی کشد که با یک سفره چند روزه که دور از هلیله میشویم همش می گیم کی برمی گردیم هلیله تا دوستانی که از کوچکی با هم بودیم را ببینم گرچه بدی ها وخوبی های زیادی را ازهم دیده ایم اما بازهم دلمان برای هم تنگ می شود چون بدی ها را می توان فراموش کرد اما خوبی ها خیر زیرا در جایی نگهداری می شود که ان را نمی توان به هیچ نحو ممکن حذف کرد جدا از این مطلب کسانی که اصل ونصب دارند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مانند هلیله ای ها هر کس از ما بپرسد اهل کجایی چه در پاریس دکتر باشیم وچه درهمین بوشهررفتگر با افتخار تمام جواب می دهیم هلیله ای هستیم چون اصل ونصب ما هلیله ای است خود این یک افتخار است افختار است که این محله و همچون ریشهر به نام محله های تاریخی بوشهر معروف اند با اینکه دارن اسم هلیله را حذف می کنند تا نسل جدید هلیله را نشناسند اما مردم با غیرت هلیله نمی گذارند اسم هلیله پاک شود اگر مردم هم بگذارند مگرهزارمردان وچاهشیرین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وصدها سند تاریخی فراموش شدنی است </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اگر فراموش نشدنی یا شدنی است درنظر سنجی هم شرکت کنید</span></p> text/html 2012-01-21T11:51:00+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی روز بارونی http://helyleh.mihanblog.com/post/29 <p><font size="4">صبح جمعه من ساعت 9از خواب بیدارشدم می خواستم برم بیرون دیدم&nbsp;</font><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">هنوزبارون است با خودم گفتم از دیشب تاحالا بارون هست &nbsp;نشتم تو خانه<br></font></p><p><font size="4">تابارون کمی لنگ شد رفتم بیرون{وست ولات} دیدم تا سه نفر ازدوستانم<br></font></p><p><font size="4">هم آن جا هستن گفتیم بریم طرف باغ همه قبول کردن رفتیم نرسیده به&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">قبرستان بارون گرفت سه نفرمون چتر داشتیم یک نفرمون نداشت رفتیم زیر&nbsp;</font><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">درخت بارون ارام تر شد رفتیم طرف برم{گودالی کنار قبرستان}بینیم پر&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">شده یا نه دیدم تا ربع آن پرشده ما همیشه بعد هربارون طرف برم&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">می ریم . بعد از برم طرف شمال وآقای سید احمد رفتیم درآن جا هم&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">یک بارون با ما گرفت در آنجا جای خالی غله هایی که همه ساله&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">درآن کشت می شد را حس کردم خیلی دلم برای آن سالی که گندم<br></font></p><p><font size="4">کاشته بودیم تنگ شده بود دلم می خواست دوباره گندم در زمین های<br></font></p><p><font size="4">کشت شود . از همان راه کناره دریا را گرفتیم امدیم در محله نشتیم&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">هر کس هم سن وسال ما بود رد می شد به یک نوح با او شوخی&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">می کردیم راه افتادیم رفتم طرف نانوا هر کی یک نون خوردیم &nbsp;<br></font></p><p><font size="4">من دلم نمی خواست که این روز بگذرد راه افتادیم وبا هم خداحافظی&nbsp;<br></font></p><p><font size="4">کردیم خلاصه &nbsp;خیلی آن روز خیلی خوش گذشت.&nbsp;<br></font></p><p><font size="4"><br></font></p> text/html 2012-01-21T10:52:10+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی ناراضی بودن از نظرات بیهوده http://helyleh.mihanblog.com/post/28 <font size="4">من تقریبن 1ساله ای است که مطلب جدید نزدم دلیل اولش کم لطفی وبلاگ نویسان هلیله است است که همه چیز را باسیاست اشتباه می گیرن دلیل دومش نظرات بیهوده ای از یک مشت فتنه درست کن که جز فتنه کار دیگری بلد نیستن است من دراین مدت باخودم فکر کردم که بهترین کار جواب ندادن به ان هاست ومطالب زیبا تر نوشتن من سعی می کنم تا2یا5ساعت آینده یک مطلب جدید بزنم </font> text/html 2010-08-18T00:00:40+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی وصیت نامه وسند حاج كلبعلی http://helyleh.mihanblog.com/post/27 <img src="http://www.blog.majiddownload.com/2/1342955305.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>بسمه تعالی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">درمورخه 4 ذی القعده 1214 هجری قمری حاج کلبعلی فرزند عالی فرزندحسین فرزندحسن فرزند ابراهیم </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">فرزند کلبعلی بزرگ که می خواست مشرف<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شود به عتبات عالیات یک وصیت نامه وسندباحضور جمعی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">ازمعتمدین محل نوشت موضع سند این است که یک قطعه زمین به نام موسی حسینی ویک قطعه زمین به</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">نام سرتلی هرکدام به شراکت فرزندانش به نام های زایر غلام ومشهدی عالی وزایر عوض ومحمد می باشد </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">یک قطعه زمین وقف شهید کربلا حسین «ع»ویک قطعه وقف مسجد مسجدی که خود بانی آن بود وجای </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">در زیر منزل حاج جابررستم وقسمتی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>درزیر منزل حاج محمدعلی می باشدامام جماعت بنام امام زاده</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">حسن در غرب مسجد درزمین ملکی خود دفن شده [حال روی آن زمین زینبیه مسجدامام حسین ساخته</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">شده است]زمین مسجداز جنوب منزل حاج کاظم خلیفه تا شمال به چاه شیرین می رسد طبق سند وکیل</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">ووصی این سند زایر غلام پسر ارشد آن پدر محمد پدرحاج علی پدرحاج غلامحسین پدرزایر خضر </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">مشهدی عبدالحسین حاج ابراهیم وحاج محمد حسن ابراهیمی می باشد </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2010-08-10T11:54:15+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی محله ها ساکن بیشهر http://helyleh.mihanblog.com/post/20 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ازجمله محله هایی که دربیشر وجود داشتند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">دیونی .دلگشا.کِوّه.هزارمردان که مقرنظا می های ساسا نی </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">بوده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ازجمله فامیل هایی که دربیشهر ساکن بوده ومحله </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یازمین کشاورزی به آنها ثبت شده فامیل حسن ابراهیمی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">منطقه ی گلدوحسن بریمی ,دی گشی [دلگشا]</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">حاج کلبعلی که جد حسن ابراهیمی ها است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">فامیل حسن احمدی [گرگم دان]حسن احمد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">فامیل خلیلی[بست خلیلی]<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> text/html 2010-05-25T19:21:43+01:00 helyleh.mihanblog.com محمدعلی حسن ابراهیمی محله ی هلیله(بیدشهر)هزارمردان http://helyleh.mihanblog.com/post/8 روستای هلیله در حدود۲۰ کیلو متری جنوب غربی بوشهر واقع گردیده‌است. نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت این روستا واقع شده‌است. منطقه هزار مردان در این روستا بسیار مشهور است. در برخی از متون قدیمی جغرافیایی عربی و فارسی از شهری به نام «بی شهر» یا «بهشر» در شبه جزیره نام برده شده‌است. مؤلف ناشناخته کتاب «حدودالعالم من الشرق الی المغرب» که آن را در سال ۳۷۲ ه.ق /۹۸۲ م. نگاشته‌است در این باره می‌نویسد: «بهشر شهرکی است خرم میان سنیز و ارگان». به نظر می‌رسد که بر اساس این آدرس، مکان این شهر در استان امروزی خوزستان می‌بایستی باشد، اما «عبدالحسین احمدی ریشهری» محقق و مورخ بوشهری جای آن را در بوشهر می‌داند و می‌نویسد: «بوشهر قدیم (همان بی شهر) از آغاز سلطنت خسرو انوشیروان ساسانی به بعد – به خاطر چاه‌های آب شیرین آن جا، رونق اقتصادی بیشتری نسبت به روشهر (ری شهر) پیدا کرده‌است. گمان بسیار می‌رود که «روشهر» (ری شهر) در دوران فرمانروایی ساسانیان مرکز حکومت و نشستنگاهِ «شهرک» مرزبان پارسی بوده و بوشهر (بی شهر) نیز به عنوان یک محدوده مرزی، به مرزداری اشخاصی با لقب «هزارمرد» محسوب می‌شده‌است. گواه نزدیک به اثبات این مدعا، وجود سرزمین باستانی «هزارمردان» واقع در شمال هلیله امروزی می‌باشد که هنوز نام و نشانش بر زبان اهالی هلیله باقی است و «هزارمرد» نیز لقبی بوده‌است که پادشاهان ساسانی به سرداران و حاکمان شهرها می‌داده‌اند. به هر حال منطقه‌ای به نام «بی شهر» یا «بید شهر» در شبه جزیرهٔ بوشهر، حد فاصل هلیله تا امامزاده امروز، بوده و تا اوایل سلطنت سلسلهٔ قاجاریه نیز روستایی به همین نام در این منطقه وجود داشته و هم اکنون (سال ۱۳۸9) بقایای این شهر کوچک ساسانی در منطقهٔ مورد نظر، قابل مشاهده‌است.